";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података, прописана је обавеза привредних друштава и предузетника, у зависности од делатности којом се баве, да за потребе израде Локалног регистра извора загађивања достављају податке локалној самоуправи једном годишње. Правилник садржи Листу 2. односно Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања

Овим путем обавештавамо привредна друштва и предузетнике да су у обавези да провере да ли се делатност којом се баве налази на наведеној Листи 2. Они чија се делатност налази на Листи 2., дужни су да до 31.03.2011.године доставе локалној самоуправи попуњене обрасце у електронској или папирној форми.

Правилник са Листом 2. и Обрасцима може се преузети путем интернета са сајта Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs на страни „извештавање“).

За сва питања можете се обратити Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове – контакт особа Драгана Милојковић.