";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење Одељења за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

У складу са чланом 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ( ''Службени гласник РС'' број 135/04 и 36/09), обавештавамо заинтересовану јавност, органе и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' ад. Београд, Таковска бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта базне станице ''Доњи Милановац Хотел Лепенски Вир''- БР23, БРУ23 Мајданпек, општина Мајданпек, заведено под бројем 501-29/2011-03 дана 29.12.2011.године.

Будућа локација базне станице налази се на крову хотела ''Лепенски Вир''ад. у улици Радничка 66 у Доњем Милановцу, општина Мајданпек. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, канцеларија број 20, на првом спрату општине Мајданпек,  у периоду од 23.01.2012. до 02.02.2012.године у времену од 7- 15 часова.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана објављивања Обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми Општини Мајданпек, Општинска управа, Одељење за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове, ул.Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.