";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење о упису у посебан бирачки списак

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

На основу члана 45. став 1. Закона о националним саветима националних мањина, Министарство за људска и мањинска права донело је одлуку да се 9. новембра 2009. године започне са поступком образовања посебних бирачких спискова националних мањина, уписом припадника националних мањина у посебан бирачки списак.

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, како би учествовао у поступку предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина.

                Захтев за упис у посебан бирачки списак подноси се у писаној форми,  читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева, непосредно у  згради општине Мајданпек или поштом на адресу

Општина Мајданпек

Светог Саве бб

19250 Мајданпек

Са назнаком: За референта бирачког списка

Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.

                Обрасце можете преузети и у електронској форми на српском језику и на језицима националних мањина на сајту Министарсва за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs .

                Рок за подношење захтева за упис у посебне бирачке спискове националних мањина је 9. март 2010. године.

За све информације обратити се Санели Филиповић, Одељење за правне и опште послове, на телефон 030/ 581-641 и  030/581-140  локал  1110 , сваког радног дана од 07-15 часова.