";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

Јавни позив

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Мајданпек, поступајући по захтеву ''Tекијанка'' доо, Текија за потврђивање урбанистичког пројекта  објављује  ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију урбанистичког пројекта за потребе изградње пословног објекта на катастарској парцели број 144/2 КО Мајданпек у Мајданпеку .  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

 

  


 

Обавештење

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је дана 22.08.2012.године носилац пројекта ЈП ''Електромрежа Србије'', Београд, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон ''Бор'' поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину уградње цистерне за уље у склопу постојећег објекта Трафостанице ТС Мајданпек 2. 

 

ТЕКСТ  ОБАВЕШТЕЊА

 


 

Обавештење

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта оператер предузеће СТР "Бакарни пуж" из Мајданпека, Дебели Луг, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-14/2012-03 дана 22.06.2012.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


Обавештење
Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Черчелановић Слободан из Доњег Милановца, ул.16.Бригаде 41,  поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње пословног објекта – сервиса за технички преглед возила на катастарској парцели број 1580/2 КО Клокочевац у Клокочевцу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-13/2012-03 дана 23.05.2012.године.
Обавештење

У општини Мајданпек је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Ђердап''. 

  Опширније

 


Јавни позив

Презентација урбанистичког пројекта за потребе изградње на катастарској парцели број 2325 КО Доњи Милановац у Доњем Милановцу ( комплекс хотела Лепенски вир у Доњем Милановцу ).

 

Опширније

 

 


Јавни позив
Јавни позив за увид у посебан бирачки списак бошњачке националне мањине

Опширније


Јавни позив

Објављен Јавни позив за пружање услуга у области социјалне заштите у оквиру пројекта "Развој услуга социјалне заштите за децу са сметњама у развоју и њихове породице".

 Опширније

 


 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта  за потребе изградње административног центра у Доњем Милановцу

 Опширније

 

 


Обавештења - Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове:
Обавештења о поднетим захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину идејних пројеката трансфер станица на територији општине Мајданпек:    

 
Оглас за јавну лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Документ одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини можете преузети овде

Обавештење-Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове:
 
Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње привезишта за прихват и привез пловила наутичког туризма у Доњем, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-1/2010-03.

Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку

 Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-2/2010-03.

 Опширније