";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

 

У складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ( ''Службени гласник РС'' број 36/09 и 88/10), обавештавамо заинтересовану јавност, органе и организације да је носилац пројекта: оператер предузеће Д.О.О. ''С.А. ТЕХ'' , из Бора, ул.Ђорђа Вајферта бр.20, поднео захтев за издавање дозволе за управаљање отпадом на територији општине Мајданпек.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана објављивања Обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми Општини Мајданпек, Општинска управа, Одељење за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове, ул.Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.

 

Целокупан текст обавештења можете преузети овде