";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Јавни позив Републичког завода за статистику

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ 

Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спровешће Попис пољопривреде на територији Републике Србије. 

Позивају се грађани који желе да учествују у својству општинског инструктора у Попису пољопривреде да се у периоду од 1. до 30. јуна 2012. године пријаве Републичком заводу за статистику путем попуњавања електронске пријаве на веб-адреси: www.stat.gov.rs. 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

  • држављанство Републике Србије
  •  најмање 18 година старости
  • стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
  • добро познавање терена (да кандидат станује или ради на територији општине за коју се пријављује за рад у Попису пољопривреде)
  • против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница. 

Критеријуми за избор су:

  • стручна спрема
  • област образовања
  • радни статус
  • учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима у последње три године
  •  интервју. 

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци. 

Од изабраних кандидата очекује се познавање рада на рачунару. На интервју ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор према наведеним критеријумима. О месту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавештени.

Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду од 10. до 14. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор општинских инструктора.

Детаљне информације о начину избора кандидата и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.