";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012.

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

15.08.2012.године 

 

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ

ЗА ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК

 
Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1Јасмина (Божидар) Макуљевић1070018
2Милица (Душан) Дамњановић198217
3Тихомир (Сретен) Журкић1120117
4Никола (Драгутин) Петровић755317
5Никола (Јован) Ћирић377617
6Миљана (Радомир) Надаждин279815
7Милена (Никола) Миљковић-Меанџија397515
 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ 

Рок за жалбу на листу кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе пописној комисији је од 15. до 16. августа.  

Коначну листу кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе пописна комисија објављује 18. августа.

 


 

 

02.08.2012.године

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ 

Републички завод за статистику од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спроводи Попис пољопривреде на територији Републике Србије. Позивају се грађани који желе да учествују у овом попису у својству пописивача да се од 10. до 14. августа 2012. године пријаве у општини на којој станују.Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

 • држављанство Републике Србије,
 • најмање 18 година старости,
 • стечено најмање средње образовање,
 • добро познавање терена, односно становање на територији општине за коју се пријављују,
 • читак рукопис,
 • против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.
Критеријуми за избор су:
 • стручна спрема,
 • област образовања,
 • радни статус,
 • учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику у последње три године.

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци и они који су учествовали у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику (као анкетари) у последње три године. Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду 17–26. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор пописивача.Детаљне информације о начину избора кандидата за пописиваче и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.


02.08.2012.године 

 

ПУНКТОВИ  ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОПИСИВАЧА  

ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК 

Адреса пунктаРадно време пункта
Мајданпек, Светог Саве бб, зграда СО Мајданпек,канцеларија 22, први спрат08,00-19,00
Доњи Милановац, Краља Петра I бр. 14, месна канцеларија08,00-19,00

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати се пријављују лично, попуњавањем обрасца на општинском пункту, у општини у којој станују, где ће бити и ангажовани за рад у Попису пољопривреде.

Студенти могу да се пријаве у општини у којој станују у време студирања или у општини у којој станују њихови родитељи, односно тамо где намеравају да раде у Попису пољопривреде.

Изузетно, асистенти саветодаваца пријављују се у општинама у којима раде у том својству.

Није дозвољено пријављивање кандидата на више од једног пункта, односно на више општина.

 


 06.08.2012.године.

 

ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИОНИ ПРЕТЕСТ ЗА  ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК  

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1Јасмина (Божидар) Макуљевић1070018
2Милица (Душан) Дамњановић198217
3Тихомир (Сретен) Журкић1120117
4Никола (Драгутин) Петровић755317
5Никола (Јован) Ћирић377617
6Миљана (Радомир) Надаждин279815
7Милена (Никола) Миљковић-Меанџија397515
8Урош (Миле) Вулетић947414
9Миливоје (Стеван) Данчић1094814
10Владимир (Момчило)Ђурић271513
11Душко (Благоје) Дурлић1014813
12Јелена (Обрад) Николић100213
13Розалија (Петар) Степановић815213
14Братислав (Милан) Павловић312812
15Бојан (Миливоје) Марковић859512
16Радунка (Раде) Муиџа 8532Одустала
17Славољуб (Слободан) Рашковић5361Одустао
18Милица (Мирјана) Журжевић9210Одустала
19Војче (Илија) Шћопуловић8327Дисквалификован
20Милоје (Кајица) Марковић5197Дисквалификован
  

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе.

 

У периоду од 10.  до 12.  августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији следећа документа:
 1. 1. Копију личне карте или пасоша;
 2. 2. Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);
 3. 3. Копију радне књижице (сви запослени);
 4. 4. Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);
 5. 5. Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;
 6. 6. Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

 

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.   

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

 

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали ''испод црте'', да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа.

 

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

 

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра.

 

У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији.

 


 06.08.2012.године

ПУНКТОВИ  ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ 
ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК 
Адреса пунктаРадно време пункта
Мајданпек, Светог Саве бб, зграда СО Мајданпек,просторије преседништва, други спрат08,00-16,00