";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обевештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Joвановић Јасна  из Клокочевца, поднела Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње стамбеног објекта на катастарској парцели број 2421/3 КО Клокочевац у Клокочевцу, на територији општине Мајданпек.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА