";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д., Београд, Таковска 2, поднела Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње радио базне станице : BRM 10, BRQ 10 ''Лесково'' на катастарској парцели број 1598/2 КО Лесково у Лескову, на територији општине Мајданпек.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА