";} /*B6D1B1EE*/ ?>

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта


Република Србија

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

IV Број: 208-1/2014

Датум: 30.01.2014.год.

М А Ј Д А Н П Е К

Општинска управа општине Мајданпек, на основу чл. 14.  Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС, број 8/14)  објављује

 ОГЛАС

О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачком списку, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 28.фебуара 2014.године до 24 часа,  када ће бирачки списак бити закључен.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и званичној интернет страници Министарства.

Општинска управа уписује бираче у бирачки списак до његовог закључења, а од његовог закључења па све до 72 часа пре одржавања избора уписује Министарство правде и државне управе.

Интерно расељена лица (лица која имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а боравиште на територији општине Мајданпек) имају бирачко право на изборима за избор народних посланика Народне Скупштине Републике Србије и иста могу извршити увид у јединствени бирачки списак, део за подручје општине Мајданпек и тражити одговарајуће промене у јединственом бирачком списку уз приказ одговарајуће докуметације. 

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мајданпек, Одељењу за правне и опште послове, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мајданпек, Одељењу за правне и опште послове, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати према месту боравишта у иностранству.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

Васиљевић Љиљана


 

 

Провера  података у јединственом бирачком списку је омогућена и на интернет страници Министарства правде и државне управе уношењем података о јединственом матичном броју.  

Страници за претрагу можете приступити ОВДЕ