";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

  22.07.2014.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Поповић Милош  из Мајданпека, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  објекта за технички преглед путничких и лаких теретних возила на катастарској парцели број 879/15 КО Мајданпек у Мајданпеку, ул.Јосипа Панчића, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-9/2014-03 дана 15.07.2014.године. 

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА