";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

01.08.2014.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Младеновић Милина из Јасикова, поднела Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  објекта за прераду и сушење шумских плодова и воћа на катастарској парцели број 2249/1 КО Јасиково у Јасикову, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-10/2014-03 дана 01.08.2014.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА