";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Oбавештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 04.05.2015.године

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Паско Вера из Мајданпека, поднела Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  објекта за угоститељске услуге на катастарској парцели број 41 КО Мајданпек у Мајданпеку, у ул. Пролетерска, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-9/2015-03 дана 29.04.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА