";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''BR20/BRU20C258-Бољетинско брдо''постављање  3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 1180 КО Бољетин у Бољетину, место звано Гребен, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-15/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 
 

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''Казан UMTS-ZAQ02''постављање  3 нове панел антене са пратећом опремом на постојећем стубу на катастарској парцели број 23 КО Голубиње у Голубињу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-16/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 
 

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''BR12/BRU12-Рудна Глава''постављање  2 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 6207 КО Рудна Глава у Рудној Глава, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-15/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА 

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''BR19/BRU19-Мироч''постављање  3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 4191/1 КО Голубиње у Голубињу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-18/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА