";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 26.10.2015.године

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Трујић Драган из Лескова, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  прикључка на нисконапонску мрежу изграђеног стамбеног објекта  на катастарској парцели број 75 КО Јасиково у Јасикову, а преко кп.бр. 75, 74, 71/2, 71/1 КО Јасиково и кп.бр. 3669 и 3668 КО Лесково, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-23/2015-03 дана 23.10.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА