";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

28.04.2016.гoд.

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта

 

Предмет Огласа је отуђење  грађевинског земљишта у јавној својини  и то ради изградње  објекта потребе аутобуске станице у Мајданпеку  у складу са Планом генералне регулације насеља Мајданпек

Рок за подношење пријава 30.05.2016.године до 15 часова.

Овде можете преузети: