";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Oбавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекат BR20, BRU20 BR20C258 Бољетинско Брдо, на територији општине Мајданпек, на катастарској парцели број 1180 КО Бољетин, заведен под бројем 501-5/2018-03 од 29.03.2018.године.

Текст обавештења можете преузети овде.


Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекат BR12, BRU12 Рудна Глава, на територији општине Мајданпек, на катастарској парцели број 6207 КО Рудна Глава, заведен под бројем 501-6/2018-03 од 29.03.2018.године.

Текст обавештења можете преузети овде.

 


 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекат BR19, BRU19 Мироч, на територији општине Мајданпек, на катастарској парцели број 4191/1 КО Голубиње, заведен под бројем 501-7/2018-03 од 29.03.2018.године.

Текст обавештења можете преузети овде.

 


 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекат ZAM02, ZAQ02 Казан, на територији општине Мајданпек, на катастарској парцели број 23 КО Голубиње, заведен под бројем 501-8/2018-03 од 29.03.2018.године.

Текст обавештења можете преузети овде.