";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласникРС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ

СПОМЕНИКА ПРИРОДЕПРЕРАСТ „ШУПЉА СТЕНА”

 

Подручје Споменика природе Прераст ,,Шупља стенаʼʼ,које се предлаже за заштиту, налази се на територији општине Мајданпек, односно КО Рудна Глава, укупне површине 8, 26 80 ha, од чега је 4, 32 00 ha у државној својини и 3, 94 80 ha  у приватној својини.

 

            1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПРЕРАСТ „ШУПЉА СТЕНА”ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД23. ЈУНА ДО 12. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ.

            Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе Прераст ,,Шупља стенаʼʼ и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, канцеларија 668 и Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са12. Јулом 2018. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe aleksandra.doslic@ekologija.gov.rs и lidija.stevanovic@ekologija.gov.rs;  или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПРЕРАСТ „ШУПЉА СТЕНА” - ЈАВНА РАСПРАВАˮ, на адресу Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

 

2. ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у петак, 10. августа 2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама општине Мајданпек (мала сала).

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.