";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство, сатмбено-комуналне и инспекцијске послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

17.09.2018.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Vip mobile доо Београд, кога заступа "Кодар Електромонтажа" доо Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице "NI4225_01 BO_Dubova", на КП 25/1 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, заведено под бројем 501-18/2018-03 дана 08.06.2018.године.

Текст обавештења можете преузети овде.