";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2019.ГОДИНИ

 

Општина Мајданпек расписује Јавни конкурс за доделу средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2019. годину.

Конкурс се расписује за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, и то за подстицаје за набавку опреме, механизације и нових пчелињих друштава.

Конкурс ће бити отворен до утрошка расположивих средстава, најкасније до 31.10.2019.године.

Право подношења захтева имају физичка лица (укључујући предузетнике) регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава.

Све потребне информације о условима, висини постицаја, начину подношења захтева и конкурсна документација могу се добити сваког радног дана од 9 до 15 часова у Фондацији за локални економски развој општине Мајданпек (ФЛЕР) – канцеларије у Мајданпеку и Доњем Милановцу, или нa брojeвe тeлeфoнa 030/581-371 (канцеларија у Majдaнпeку) и 030/590-577 (канцеларија у Дoњeм Mилaнoвцу).

 

 


Јавни конкурс

Документација за подношење захтева