";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 


 

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВЕЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У 2020.ГОДИНИ

 

Општина Мајданпек расписује Јавни позив за остваривање права на подстицаје у 2020.години по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2020. годину.


Јавни позив ће бити отворен до утрошка расположивих средстава, најкасније до 31.10.2019.године.

Право подношења захтева имају


- удружења, задруге и друге асоцијације пољопривредних произвођача и прерађивача уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Мајданпек

- удружења уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Мајданпе, Партнерства кооја су остварила право на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење ЛСРР код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за аграрна плаћања)

- основне одгајивачке организације уписане у регистар одгајивачких организација са седиштем на територији општине Мајданпек

 

Све потребне информације о условима, висини постицаја, начину подношења захтева и конкурсна документација могу се добити сваког радног дана од 9 до 15 часова у Фондацији за локални економски развој општине Мајданпек (ФЛЕР) – канцеларије у Мајданпеку и Доњем Милановцу, или нa брojeвe тeлeфoнa 030/581-371 (канцеларија у Majдaнпeку) и 030/590-577 (канцеларија у Дoњeм Mилaнoвцу). 

 


 Јавни позив


 

Документација за подношење захтева за удружења пољопривредних произвођача и прерађивача

 

Документација за подношење захтева за удружења  - Партнерства за територијални рурални развој

 

Документација за подношење захтева за основне одгајивачке организације