";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Инфраструктура

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Саобраћајна инфраструктура

 

 

Саобраћајна инфраструктура

Категорија / капацитет

Путеви

Магистрални (М-24, М-25 и М-25/1) / 123 км

Регионални (Р-104, Р- 104а, Р- 106) / 92 км

Локални / 201 км

Железница

Железнички правац: Београд – Пожаревац – Мајданпек – Зајечар – Ниш, са краком за Неготин и Прахово

Железница је уз сам Индустријски парк у Мајданпеку

Речни транспорт

Могућ, општина је на Дунаву. На самој обали је Доњи Милановац. Удаљеност Мајданпека од Дунава је 54 км

Цивилни аеродроми

Удаљеност од аеродрома "Никола Тесла" у Београду је 200 км, колико и од аеродрома "Цар Константин" у Нишу

 

 

Структура путне мреже

Категорија путева

Дужина

(км)

Савремени коловоз

(км)

% путева са савременим коловозом

Магистрални

123

123

100,00

Регионални

92

91

98,91

Локални

201

19

9,45

Укупно

416

233

56,01

 

 

Најзначајније путне комуникације, које повезују приграничну општину Мајданпек са окружењем, су магистрални путеви М-24 (Мајданпек-Милошева-Кула-Клокочевац-Неготин) и М-25.1 (Голубац-Поречки мост), регионални путеви Р-104 (Брза Паланка-Мироч-Поречки мост-Мајданпек-Дебели Луг-Јасиково-Жагубица), Р-104.а (Јасиково-Влаоле-Горњане-Бор) и Р-106 (Поречки мост-Милошева Кула-Заграђе-Зајечар-Бор).


Мрежа државних путева I реда у Тимочкој Крајини

путеви

 


Општина Мајданпек је од аутопута Е-75 (Коридор X) удаљена 131км из правца  Пожаревца, односно 170 км из правца Параћина.


Положај пан-европских коридора

путеви


Северним ободом општине у дужини од 54 км протиче река Дунав. Овај међународни пловни пут представља део коридора VII ( Рајна-Мајна-Дунав-Црно море). Тиме се подручје општине налази на најпрометнијој речној саобраћајници у Европи и природној магистрали средње и југоисточне Европе која повезује Северно и Црно море (тзв. Источни медитерански правац, један од три кључна туристичка тока у Европи).

 

 

Пловни пут Дунав

пловни путеви


На овом сектору Дунава, у Доњем Милановцу, налази се пристаниште које служи првенствено за прихват путничких бродова у туристичке сврхе, као и одређен број сидришта и привеза за чамце са неуређеним територијама у приобаљу.


Кроз подручје општине Мајданпек пролази и железничка комуникација Београд - Пожаревац - Кучево – Зајечар са краком према Неготину и Прахово пристаништу. Ова железничка комуникација  спада у групу регионалних пруга.


Мрежа пруга у Србији

пруге