";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Привредна кретања у општини Мајданпек су током протеклог периода опадала, што је утицало да некадашњи индустријски гигант за 10 година постане једна од општина која је стекла статус девастираног подручја у Србији. Развој приватног сектора је недовољан, што није само карактеристика општине Мајданпек.

Локалну економију чини 108 предузећа и 788 предузетничких радњи (подаци из 2010.). Привредни субјекти који припадају области услуга представљају најдоминантнији вид пословања а њен најактивнији део су трговине на велико и мало. По томе се општина Мајданпек не разликује од остатка Републике. Ипак лична карта привреде општине Мајданпек су предузећа из сектора вађења руде и прерађивачке индустрије.

Дрвна индустрија има евидентно велике потенцијале за развој а они се огледају у изузетно богатој сировинској бази (шумски ресурс се простире на 72% територије општине Мајданпек) те изграђеним мањим прерађивачким капацитетима.

Веома важан сегмент привредних карактеристика општине Мајданпек је и туризам захваљујући многим културним и историјским споменицина али и природној лепоти која се може понудити туристима.

Производни капацитети сконцентрисани су у градским срединама, у Мајданпеку и индустријској зони Доњег Милановца, у Мосни. Предузетништво је још увек у фази развоја. И у овом сегменту пословања услужне делатности имају примат над производњом.

Од привредних субјеката који послују на територији општине Мајданпек издвајамо: