";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

број јавне набавке

4042-12/2020

предмет јавне набавке

Набавка радова – Извођење радова на реконструкцији саобраћајног прикључка на КП бр. 808/1 и КП бр. 808/5 КО Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

23.06.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-12/2020

 

број јавне набавке

4042-8/2020

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Израда Плана генералне регулације за насеље Доњи Милановац

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

23.06.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-8/2020

 

број јавне набавке

4042-11/2020

предмет јавне набавке

Набавка добара – Набавка и транспорт камене дробине

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

29.05.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-11/2020

 

број јавне набавке

4042-9/2020

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Реконструкција нисконапонске мреже у засеоцима на територији општине Мајданпек – набавка стубова

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

28.05.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-9/2020

 

СЛЕДЕЋА