";} /*B6D1B1EE*/ ?>

 15.06.2020.године

На основу ЛАПЗ општине Мајданпек за 2020.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.годину између Националне службе за запошљавање и општине Мајданпек ,

 ОПШТИНА МАЈДАНПЕК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ

Јавни позив 
Захтев са бизнис планом