";} /*B6D1B1EE*/ ?>


РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

- Комисија за процену штете и потреба

након елементарних и других непогода 

Број: 870-10/2020-03 

Датум: 10.08.2020. године

  

П О З И В

 

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде Број:217-5262/2020-1 од 26.06.2020. године, Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода на подручју општине Мајданпек, позива грађанке и грађане општине Мајданпек  који су претрпели штету од елементарних непогода током јуна  месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 11.08.2020. године до 26.08.2020. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне и инспекцијске послове сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који се може преузети на сајту општине Мајданпек и на писарници.

Пријаве упућене ван (пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Грмуша Ивану, лично или на број телефона 030/588-515 сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.

 

  

Председник Комисије процену штете и потреба након 

елементарних и других непогода